Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

𝐏𝐢𝐬𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐲𝐮 𝐧𝐞 𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫, 𝐏𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚

Karing sablang taga-Bacolor, Pampanga, atin kayung tatalnan o sasalikut a marinat o sira-sirang pera? Nung makanyan, malyari yu nalang papalit bayung pera king e-money o keng Piso Caravan ning Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at BOF (A Rural Bank), Inc.

Ing pera tuturing yang unfit nung: sobra ne pangalukut, mikupasan ing panga imprenta o atin nang mantsa, kabang mutilated naman nung: atin yang gisi, busbus ang mengatngat ya at sira sira ne.

Para naman kareng kabalen a bisang mika bank account o e-wallet, mika opening activity la reng kayabe king financial service providers.
⏰ Mikit ikit tamu pu keng July 5, 2024, king Ernesto T. Nicdao Sports Center, Don Honorio Ventura State University, Bacolor, Pampanga, umpisang 11:00 a.m. anggang 4:00 p.m.

Para king karagdagang impormasyuon tungkul king BSP Piso Caravan, magbisita kayu pu karening makatuki:

📌 Nanu ya ing Piso Caravan: https://bit.ly/PisoCaravaVideo
📌 Deng perang dapat palitan king BSP Piso Caravan: https://bit.ly/PC-AcceptedMoney

Share this post:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts